Izrađujemo lokote pojedinačno i u Master sistemu (1 ključ na više lokota). Nudimo mogućnost da sa istim ključem otvarate više lokota i više brava (primjer lokot drvarnice, barke, skladišta, garaža plus Vaš stan, kuća, apartman). Ključevi lokota i brava mogu biti u običnom profilu ili patentirani sa zaštitom od neovlaštenog kopiranja. Kad imate patentirani ključ kopiju ključa ne može napraviti nitko osim Vas kao vlasnika. U slučaju gubitka ili krađe ključa samo se promijeni kombinacija u mehanizmu lokota, te Vi dobijete novi ključ, a izgubljeni ili otuđeni ključ više ne funkcionira.

Marke lokota koje nudimo: Titan, DOM, Cisa, BKS, Gege, Protect, Kesso i Kaba.

                             

Lokoti za bicikl

Vršimo usluge deblokade, otvaranja i popravka mehanizma za zaključavanje.

Navedene usluge vršimo na terenu Primorsko – Goranske županije ili u radioni na adresi Viškovo 32/1.